POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A PETITS ENGINYERS SL. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas de que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats abans descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributaria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilitat les seves dades?

 • 1.

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PETITS ENGINYERS SL. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
 • 2.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • 3.

  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • 4.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, PETITS ENGINYERS SL. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • 5.

  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@petitsenginyers.com o CALLE CAMI DE VALLS, 81 – LOC 8 Reus.
 • 6.

  Quan es realitza l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquest fi.
 • 7.

  Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • 8.

  En cas de que senti vulnerats els seus drets en allò referent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a PETITS ENGINYERS SL. procedeixen de: El propi interessat.